Evenimente

 

29 iunie 2007 - Filarmonica Braşov

Concertul de închidere a stagiunii de concerte 2006-2007

Foto reporter În program: Ludwig an Beethoven

- Concertul pentru pian şi orchestră nr. 5, "Imperialul", opus 75

- Simfonia I, în Do major, opus 21

- Fantezia pentru pian, cor şi orchestră, opus 80

Dirijor: Misha Katz (Franţa)

Din Franţa este din 1985. De fapt, este născut la Rostov, în Rusia, unde a copilărit şi s-a şcolit până în 1982, când a urmat cursurile de dirijat conduse de Leonard Bernstein. De atunci, a devenit cetăţean al lumii, pentru că a dirijat într-o mulţime de ţări, mai puţin în Germania. Amatorii de paradoxuri spun că nemţii sunt cei mai buni compozitori, iar evreii cei mai buni interpreţi. După opinia mea, dacă Misha Katz n-a pătruns în Germania, s-a lăsat în schimb pătruns de muzica germană. Spun asta, pentru că, în ciuda unor critici răutăcioase ce le-am citit pe Internet - axate pe dinamismul gesticii sale şi mai puţin pe calitatea actului dirijoral în sine - mie mi-a plăcut. Orchestra braşoveană a sunat sub bagheta lui aproape ca una germană. Poate că acest lucru a fost mai putin vizibil în concert, unde oboseala unei zile stresante şi-a spus cuvântul. Am asistat, însă, şi la repetiţia de dimineaţă a Simfoniei I-a, a cărei interpretare a avut cu mult mai mult nerv faţă de cea din concertul de la ora 19.

Foto reporter Dan Grigore, la aniversarea a 50 de ani pe scenele muzicii, nu mai are nevoie de prezentare.

 

Pentru Fantezia pentru pian, cor şi orchestra - un fel de "forşpan" al Simfoniei a IX-a, dar mult mai strălucitoare - a colaborat Corala Academică a Filarmonicii "Oltenia" din Craiova.

 

 

 

29 iunie 2007 - Galeri KronArt

Lansare de carte - Leonard Oprea - Theophil Magus, Confesiuni 2004-2006

Prezentarea a fost urmată de un concert de jazz susţinut de trupa RAMIRO BAND.

 

27 iunie 2007 - Librăria şt. O. Iosif

Lansare de carte - Nicolae Stoie - Pastelurile de la Ocna Sibiului

Foto reporter

Au vorbit:
Oniţă Virgil, Doru Munteanu, A. I. Brumaru, Gabriela Daraban, şi Ion Popescu Topolog

 

 

 

 

15 iunie 2007 - Muzeul de Artă Braşov

Vernisajul expoziţiei de pictură Florin Butmaru

Foto reporter Expoziţia este deschisă de către directorul Muzeului, domnul Arpad Bartha. A prezentat domnul Radu Popica:

Deşi stabilit de mulţi ani pe meleaguri străine, Florin Butnaru nu a uitat niciodată locurile natale, alegând să se reîntâlnească cu Braşovul, cu prieteni săi de aici, prin intermediul unei expoziţii. Lucrările expuse, de o diversitate remarcabilă, reflectă mai multe etape de creaţie, ceea ce ne îndreptăţeşte să vedem în expoziţia de faţă o autentică retrospectivă, chiar dacă nu impresionează prin amploarea cantitativă.

Florin Butnaru se dovedeşte un artist proteic, capabil să se exprime cu uşurinţă în registre stilistice radical diferite, dornic mereu să investigheze multiple posibilităţi de exprimare. Compoziţii riguros construite stau alături de execuţii de o spontaneitate extremă, dovezi ale unui instinct plastic excepţional. Materia sa picturală freamătă, cunoaşte o continuă metamorfoză, suferind translaţii surprinzătoare, ce trădează un interes permanent pentru explorarea resurselor sale expresive.

Ca o constantă se impune atenta elaborare cromatică, fără a exclude oscilaţii permanente, de la o expresii apropiate de monocromie la surprinzătoare asocieri coloristice, de la tonuri şterse şi întunecate la culori vii şi luminoase. Indiferent de motivul ales, actorii principali ai picturii sale rămân întotdeauna culoarea şi lumina, interacţia lor subtilă. Prin culoare şi lumină senzaţiile sale se transpun pe pânză, devenind accesibile tuturor în universul plastic al creaţiei sale.

Radu Popica
Muzeograf

15 iunie 2007 - Muzeul de Artă Braşov

Vernisajul expoziţiei de pictură Aurelia Stoie Mărginean

Foto reporter Expoziţia este deschisă de către directorul Muzeului, domnul Arpad Bartha. Au vorbit: Tiberiu Roth, Irina Cajal Marin.

Prezentarea artistei a fost făcută de către domnul Radu Popica:

Aurelia Stoie Mărginean s-a simţit mereu datoare să împărtăşească cu generozitate trăirile încercate la întâlnirea cu locurile şi oraşele îndepărtate în care a purtat-o spiritul său iscoditor şi neliniştit. Dintre toate a păstrat un loc special în sufletul său doar pentru unul singur, Oraşul Sfânt - Ierusalim. Că aşa stau lucrurile o mărturiseşte chiar expoziţia de faţă, prin care revine pe simezele Muzeului de Artă Braşov sub semnul unui veritabil pelerinaj artistic.

Lucrările expuse nu sunt notele de călătorie ale unui turist grăbit. Au un alt înţeles. Sunt amprentele emoţiei intense resimţită la contactul cu Pământul Sfânt, expresia identificării empatice cu acesta. S-a apropiat de Ierusalim cu sfienie şi reţinere, ştiind că fiecare piatră, fiecare loc, poartă pecetea hierofaniei divine şi urmele trecutului milenar. A decantat priveliştile zărite, şi-a filtrat impresiile prin intermediul sensibilităţii sale artistice, restituindu-ne un Ierusalim plăsmuit într-o viziune intens personalizată, exuberant şi totuşi grav, grandios şi totuşi intim, purtând semnele trecerii timpului, dar mereu actual.

Reproducere Acuarelele doamnei Aurelia Stoie Mărginean, născute sub efectul contactului direct şi spontan cu realitatea, surprind din unghiuri inspirat alese vederi panoramice ale oraşului, bătrânele sale monumente, figurile pitoreşti ce dau viaţă străzilor şi pieţelor şi inedite structuri vegetale. Sunt imagini definitorii consemnate cu precizie şi acurateţe, fără a aluneca în descriptivism sec. Pot fi descrise drept peisaje-atmosferă, din care se revarsă, învăluindu-ne, lumina puternică a Orientului şi rafinatele sale vibraţii coloristice. întâlnirea cu Ierusalimul, cu lumea culorilor sale, a avut un benefic efect catalizator pentru destinul său artistic, după cum mărturisea cu un alt prilej chiar doamna Stoie Mărginean. Paleta sa coloristică s-a îmbogăţit cu noi valenţe, până atunci latente, contribuind la revigorarea potenţialului său creator.

Pe lângă acuarele, sunt prezente în expunere, ca o emblemă distinctivă, originale perspective aeriene ale Ierusalimului, impresionante prin amplitudinea viziuni spaţiale proiectate pe suprafaţa pânzei, precum şi interesante crochiuri portretistice realizate la Zidul Plângerii, concise şi sugestive caracterizări ale unor tipuri umane.

Aurelia Stoie Mărginean împarte cu noi o experienţă spirituală, ne mijloceşte întâlnirea cu Eternul Ierusalim, cum inspirat şi-a intitulat expoziţia, oraşul de aici, de pe pământ, nefiind decât o reflectare a unei realităţi transcedentale, iar arta este una din căile cele mai potrivite pentru a exprima inexprimabilul.

Radu Popica
Muzeograf

Fote reporter Manifestarea a fost completată cu recitalul soliştilor vocali Eugenia şi Remus Belicovici, acompaniaţi la pian de Radu Odeşteanu.

 

 

 

 

 

 

29 mai 2007 - Muzeul de Artă Braşov

Vernisajul expoziţiei de pictură Mihai Coţovanu

Afis Iaşiul are o îndelungată şi valoroasă tradiţie artistică, cu începuturi plasate în primele decenii ale secolului XIX când Gheorghe Asachi era animatorul vieţii culturale din oraş. Centrul artistic ieşean şi-a conturat de-a lungul timpului o fizionomie distinctă. Datorită sugestivei atmosfere locale, creaţia artiştilor din capitala Moldovei este marcată de notă aparte. Mihai Coţovanu nu este o excepţie. Pictura sa, plasată sub semnul unei comuniuni peste timp cu înaintaşii săi, aparţine spiritual şi afectiv unui spaţiu bine determinat.
Mihai Coţovanu nu este tentat de direcţiile deschise în artă prin experimentele avangardei şi ale postmodernismului. Nu se lasă dominat de imperativul noului, atât de propriu modernităţii. Preferă stabilitatea, armonia şi echilibrul, caracteristici temperamentale transpuse în artă. Modelul său este modernitatea artistică clasică. Expresia plastică şi tematica indică o atentă ucenicie pe lângă maeştrii artei româneşti. Tradiţia reprezentării obiective din pictura românească, a figurativului, şi-a găsit prin intermediul său un demn continuator. Firul care-i străbate întreaga creaţie este această dublă fidelitate, faţă de maeştrii şi faţă de sugestiile picturale ale realităţii, la care se adaugă un deosebit respect pentru meşteşugul practicat cu rigoare şi conştiinciozitate.
Subiectele plastice ale picturii sale se structurează într-un triptic. Peisajul, natura statică, portretul sunt chipurile diferite ale unui demers artistic recuperator. Mihai Coţovanu nu se sfieşte să readucă în actualitate genuri ale picturii practicate astăzi mai rar. şi-a asumat sarcina de a demonstra că tradiţia poate rămâne mereu actuală în artă, că resursele sale pot fi revalorificate creativ. Convingerile sale ferme, credinţa în virtuţile paideutice ale frumosului, îl determină să înainteze cu perseverenţă pe calea aleasă în artă, ignorând inevitabilele adversităţi. Afis
Peisajul ocupă un spaţiu important în sfera preocupărilor sale. Preferinţa sa se îndreaptă spre peisaje cantonate într-o zonă incertă, de tranziţie, în care universul citadin se întrepătrunde cu cel rustic. Periferiile, străzile şi casele din mahalalele Iaşiului, îl atrag prin aerul lor atemporal, prin atmosfera tihnită. Mihai Coţovanu se dovedeşte un pictor harnic, dornic să culeagă toate roadele naturii, să o cuprindă în totalitatea sa. Aşa se explică revenirea cu tenacitate asupra unui motiv, de mai multe ori, până când reuşeşte să-i exploateze întreg potenţialul. Expresia lirică, aplecarea spre culoare, selecţia motivelor, indică afinităţi cu precursorii săi ieşeni, dintre care amintim doar pe Costache Agafiţei şi Mihai Cămăruţ.
Natura statică prilejuieşte artistului exerciţii plastice riguroase. Cadrul simplu, redus la esenţial, îi permite să se concentreze pe descrierea formelor, pe surprinderea materialităţii obiectelor, pe interacţia lor cu lumina. Sesizăm familiarizarea cu modelele de prestigiu ale genului din pictura românească. Printre cei care i-au călăuzit paşii în această direcţie se numără neîndoielnic şi Constantin D. Stahi, precursorul său ieşean.
Atât de dificila artă a portretului este abordată de Mihai Coţovanu cu seriozitate şi curaj. Aflat în faţa modelului, artistul evită deformările, simplificările şi subiectivitatea caracteristice reprezentării omului în arta modernă, optând pentru o claritate şi un echilibru aproape clasice. Sobrietatea compoziţională, scenografia epurată, subliniază limpede, de fiecare dată, expresia definitorie a personalităţii portretizate, intuită cu acuitate de către artist.

 

Radu Popica
Muzeograf

28 mai 2007 - Casa Baiulescu

Lansare de carte

Coperta cartii In mansarda Casei Baiulescu a avut loc lansarea cartii lui Ion Lupu, "Deliciile si caznele realului" a Editurii ARANIA.

 

Au prezentat Daniel Dragan, Doru Munteanu, A.I. Brumaru si Adrian Lesenciuc.

 

24 mai 2007 - Casa memorială "Ştefan Baciu"

Teatru-lectură: Crize de MIHAI IGNAT;
Interpretează actorii Bianca Zurovski şi Gabriel Costea
Intermezzo clasic cu RADU ROPOTAN şi ANDREI STANCIU
(vioară)
NICOLAE DAICU şi sculpturile sale

Foto reporter Ultima întâlnire a "Sonetelor de la Casa Galbenă" din această stagiune i-a avut ca invitaţi printre alţii pe Mihai Ignat, profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea "Transilvania", Braşov, în calitatea sa de dramaturg. Mihai Ignat debutează editorial în 1995 cu un volum de poezie dar de atunci a scris mai multe piese de teatru, printre care şi piesa "Crize" prezentată la "Casa Baciu".

 

 

 

Bianca Zurovski şi Gabriel Costea, actori la "Teatrul Dramatic", Braşov interpretează într-un spectacol-lectură câteva scene din mult apreciata piesa de teatru radiofonic "Crize".

Foto reporter Foto reporter

 

 

 

 

 

 

 

 

Dna Steluţa Pestrea-Suciu realizează o prezentare a dramaturgului Mihai Ignat dar şi a "Crizelor" sale. Dna Pestrea-Suciu apreciază că în acest tip de spectacol-teatru autorul e pus faţă în faţă cu posibilii spectatori ceea ce reprezintă un avantaj pentru ambele părţi. Foto reporter "Crize" este o piesă premiată şi nominalizată la Premiul Uniter pentru Dramaturgie şi jucată în trei oraşe din ţară: în Târgu-Mureş (în sala studio a Teatrului Naţional), la Cluj şi la Bucureşti (într-un spaţiu neconvenţional, la Greenhours). Piesa vorbeşte despre un cuplu - El şi Ea - iar povestea lor este criza oricărui cuplu tânăr. Acest cuplu, spune dna Steluţa Pestrea-Suciu este simbolul eternei aspiraţii spre împlinirea sentimentului. Întreaga piesă "este o microscopie a cuplului realizată cu luciditate şi hiperrealism". (Steluţa Pestrea-Suciu). Ceea ce suprinde este autenticitatea poveştii, care se realizează prin alternarea scenelor comice cu cele triste. "Crize" este piesa care se desfăşoară între patru pereţi, este aşa cum spune dna Steluţa Pestrea-Suciu o "piesă de apartament", şi ea poate fi jucată atât în săli tip studio, pe scena unui teatru sau în spaţii neconvenţionale. Mai mult tablourile ce constituie piesa sunt scrise în aşa fel încât acestea pot fi aranjate în orice ordine doreşte regizorul să la pună în scenă. Mihai Ignat vorbeşte pe scurt despre alte două piese de teatru, e vorba despre "Patru cepe degerate" - o piesă în două acte cu mai multe personaje decât "Crize". Este povestea vanităţii şi puterii, a modului cum un tânăr manipulează alţi trei bărbaţi până în punctul în care îl vor ucide. Această piesă este câştigătoarea concursului Ministerului Culturii. A doua piesă, "Trans" are în centru relaţia dintre cinci tineri şi felul în care se imită unul pe celălalt şi felul cum îi resping pe cei din afara lor.

Foto reporter Următorul moment este unul musical avându-i ca protagonişti pe RADU ROPOTAN şi ANDREI STANCIU. Intermezzo-ul lor clasic pe muzica lui Bach impresionează mai mult decât plăcut audienţa. Dna Carmen Andrei, şefa de secţia a Casei Baciu, recită un poem semnat Ştefan Baciu, "Amintiri din viitor", făcând astfel legătura cu ultimul invitat - sculptorul NICOLAE DAICU.

 

 

 

Foto reporter Dl. Daicu a făcut împreună cu dl Corneliu Ovidiu Mărgineanu (cumnatul poetului Ştefan Baciu) proiectul pentru realizarea bustului lui Ştefan Baciu. Dar proiectul a fost respins pentru că suma destinată realizării bustului era prea mică. Unele dintre lucrările dlui Stanciu sunt la vedere, şi anume: bustul Mitropolitului Andrei şaguna (poziţionată în faţa Colegiului Andrei şaguna), bustul lui Iacob Mureşianu (la vedere în faţa şcolii Generale nr. 6), bustul a patru Avram Iancu (unul în Carpaţi, trei în Apuseni) etc. Dl Daicu are 46 de lucrări în colecţiile Muzeelor de Artă din România, peste 200 în colecţii private din ţară şi din Franţa, Suedia, SUA, Turcia, Danemarca, Spania, Japonia, Italia, Luxembourg. între 1993-2005, 18 lucrări de artă monumentală în Braşov, Bran, Prejmer, Zlatna, Câmpeni, Buzău, Cluj, Bucureşti, Câmpulung Muscel, Vama Buzăului, Luxembourg. De asemenea amintim de cele 13 expoziţii personale la Cluj, Braşov şi Luxembourg. La finalul întâlnirii Dna Carmen Andrei are două mulţumiri de făcut: dnei Lucia Bunaciu (director onorific al Muzeului "Casa Mureşenilor") pentru că a fost cel mai constant spectator al "Sonetelor" dar şi dlui Adrian Munteanu cel care a lansat şi botezat "Sonetele la Casa Galbenă".

 

Mioara Drăguşin

17 mai 2007 - Filarmonica Braşov

Concertul simfonic săptămânal

Foto artist Am putea menţiona asemenea evenimente cu sintagma "ora culegerii roadelor". Ani de zile, şcolile de muzică ale României au furnizat lumii muzicieni apreciaţi. Până nu demult, procesul era oarecum osmotic, în sensul că prea puţini dintre cei plecaţi reveneau în ţară. Acum procesul a devenit cât de cât reversibil: unii se întorc, fie şi în vizită. Contactul cu muzicieni din alte ţări nu numai că dă măsura reuşitei lor profesionale, dar este şi un prilej de perfecţionare pentru că îi obligă la adaptări multiple. Automulţumirea nu mai este posibilă. în final, beneficiarii suntem noi, ascultătorii.

Concertul de azi, 17 mai 2007, i-a adus laolaltă la Braşov pe Matei Corvin şi Horia Mihai, ambii cu serioase state de serviciu în străinătate. Primul este în vizită în România, de ani buni trăind în Africa de Sud, unde este director muzical şi prim dirijor la "Cape Symphony Orchestra" şi profesor la Conservatorul din Cape Town. A ajuns acolo după un stagiu în Franta, Germania şi numeroase concerte prin lume. Horia Mihail nu este nici el strain de activitatea internatională. Deşi este absolvent al Colegiului de Matematică şi Fizică "Andrei şaguna" din Braşov, s-a dedicat muzicii. După absolvirea Academiei de Muzică din Bucureşti a urmat cursurile Universităţii din Illinois, obţinând şi un masterat, iar în 1999 a primit "Artist Diploma" de la Boston University, unde a studiat cu Anthony di Bonaventura. A urmat un şir de concerte în mai multe ţări, o perioadă de trei ani în care a fost lector universitar la Boston University, după care s-a întors în ţară.

Cei doi oaspeţi au cântat celebrul concert pentru pian şi orchestră în re minor, KV 466 de Mozart. în ceea ce-l priveşte pe Matei Corvin, el a ales să dirijeze Simfonia a IV-a, în mi minor de Brahms şi mai puţin cunoscuta uvertură "Sf. Stefan" de Beethoven, în care instrumentele de suflat în general şi flautul ce l-a facut celebru în special, au un rol important, acesta din urmă - flautul - fiind specialitatea sa.

17 mai 2007 - Galeria KronArt

Vernisajul expoziţiei de pictura Gabriel Stan şi sculptură Kovács Csaba

Afis Gabriel Stan este deja mult prea cunoscut pentru ca să mai aibă nevoie de vreo prezentare. Se poate pune doar întrebarea de ce a mai avut nevoie de încă o expoziţie? Simplu: cu prilejul unei aniversări. Nu de când există (ar fi bine), ci de când s-a dedicat artei: 40 de ani. Restul sunt fapte cunoscute.

Afis

Covácz Csaba, în schimb, este la prima sa expozitie. S-a născut la 27 octombrie 1977 la Miercurea Ciuc. A absolvit liceul de Artă cu profesorul Gaál András şi sculptorul Nagy Ödön. Termină Facultatea de Arte Plastice Bucureşti, în 2001 cu profesorii Darie Dup şi Mircea Spătaru. Din prezentarea făcută de Gabriel Stan, selectăm următoarele: "Kovács Csaba este poate cel mai reprezentativ tânăr artist al noului val de la începutul acestui secol. Un talent exploziv, care şi-a găsit de la bun început un drum unic, distinct. Arta sa depăşeşte zona căutărilor, fiind profundă şi plină de multiple înţelesuri. Modernitatea abordărilor nu exclude mesajul şi universul ideilor abstracte. Kovách Csaba face parte nu dintr-un grup, nu dintr-o mişcare artistică, ci din rasa nobiliară a artistului contemporan deschizător de drumuri."

 

16 mai 2007 - Muzeul de Artă Braşov

Vernisajul expoziţiei de grafică Doina Liliana Dănescu

Afis Lucrările expuse alcătuiesc un ciclul grafic, bine închegat, unitar din punct de vedere structural, compoziţional şi tematic, aşezat sub semnul motivului peisagistic al casei în natură, care este reluat cu o insistenţă ce indică mai mult decât un simplu capriciu. Motivul aparent banal ascunde semnificaţii nebănuite. Pentru omul tradiţional casa era centrul universului, locul în jurul căruia se structura universul său. Casa se integra organic în natură, ajungând aproape să se confunde cu aceasta. Evocările peisagistice ale doamnei Dănescu trădează nostalgia unui astfel de spaţiu tradiţional, în care delimitările dintre cadrul natural şi spaţiul locuit sunt estompate, contrastând cu spaţiul artificial al oraşului. Foto reporter

 

 

Peisajul nu este abordat dintr-o perspectivă naturalistă. Realitatea, descompusă şi recompusă cu o riguroasă vocaţie constructivă, devine expresia unei viziuni subiective. Structurile naturale, simplificate şi condensate, se conturează prin recursul la câteva semne grafice elementare. Expresia concisă, redusă la esenţial, delocalizează peisajul, investindu-l cu o semnificaţie universală, fără ca individualitatea sa să fie sacrificată. Nu lipsesc nici unele note lirice temperate însă de sobrietatea expresiei. Doamna Dănescu nu caută pitorescul facil, preferând să dezvăluie resorturile ascunse ale peisajului natural. Arta sa ţinteşte mai departe, vizează însăşi fundamentele realităţii.

Radu Popica

Muzeograf

11 mai 2007 - Galeria KronArt

Moment cultural

Foto reporter Începutul a fost marcat de o mare surpriză. Din Italia, pentru participanţii fideli la acţiunile organizate aici, a cântat pianistul Achile Jordan. Cu certitudine a fost o încântare pentru toată lumea prezentă.

Foto reporter În continuare, a urmat un moment omagial închinat lui Ion Clopoţel, om de cultură braşovean. Fiica acestuia, Ligia Maior, a vorbit despre tatăl său şi a lansat cartea "Ofrandă înaintaşilor" în care, pe lângă Ion Clopoţel sunt prezentate şi principalele rude.

Redăm mai jos un fragment din relatarea despre cel omagiat.

"Despre laborioasa activitate a scriitorului ardelean I. Clopoţel există nenumărate mărturii scrise, din care voi sublinia o parte, transmise de Tatăl meu, prin viu grai.

Originar din Poiana Mărului de la poalele Pietrii Craiului, întins pe văi, dealuri, poieni şi creste, cu oameni harnici, dar şi cu viaţă aspră, şi-a găsit scut prin "carte" încă din copilărie şi totodată prin tăria interioară ce I-a însoţit pe tot parcursul vieţii. A absolvit Liceul "Andrei şaguna" în anul 1912, la Braşov.

Dăruit nu numai slovei scrise, ci în aceiaşi măsură oratorie şi-a desfăşurat din tinerete activitatea de gazetar, profesor scriitor, transmiţându-şi cunoştiinţele în mod accesibil şi cu generozitate. Era o fericire pentru oricine să-I asculte povestind despre marii noştri cărturari: în acest fel i-am cunoscut pe M Eminescu, G.Coşbuc şi O. Goga, prin intermediu plin de farmec - "Antologia scriitorilor români" e grăitoare în acest sens.

Ca gazetar de mâna întâi îşi desfăşura energia în redacţie, iar în miez de noapte la tipografie, înaintea apariţiei ziarului. Spaţiile rămase libere le ştia acoperi cu grijă, răspândind idei saa initiative, în timp util. Miile de articole - pe care nimeni n-a stat să le numere ca să nu înşir manuscrisele - nu s-au născut singure! Studiul la biblioteci, favorizat de însemnări minuscule pe date şi probleme şi prin contact direct, alcătuiesc baza informativă de o viaţă întreagă. Aceste documentări, cât şi scrisul frecvent - I-au condus spre un stil propriu, plăcut şi curgător.

Cu autoritate şi competenţă a condus în calitate de director ziarele "Românul" din Arad, "Patria" din Cluj, revista "Societatea de mâine" din Cluj şi Bucureşti, ziarul "Gazeta Transilvaniei" şi "Poporul" din Braşov. în calitate de corespondent de Presă din Ardeal şi Banat şi ca ziarist al ziarului Adevărul şi Dimineaţa din Capitală a publicat prin articole de fond sau semnate prin pseudonime (ca "Horia Trandafir", "lancu Huniade" etc.), idei profund umanitare."

11 mai 2007 - Librăria "Şt. O. Iosif"

Lansare de carte

Foto reporter Se numeşte "Branul şi rolul său istoric în secolele XIII-XVI". Autori sunt profesorul Gheorghe Benga şi fosta sa elevă Ana Maria Corca, în prezent studentă. Au prezentat în ordine: Gabriela Daraban, directorul Editurii Pastel, realizatoarea cărţii, Ioan Popa, inspector de specialitate la Inspectoratul şcolar Judeţean Braşov şi Doru Munteanu, preşedintele filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor. În continuare, autorii au mulţumit publicului pentru prezenţă şi celor ce i-au sprijinit în realizarea cărţii.

Foto reporter Reproducem câteva fragmente din Introducere, menite să explice punctul de vedere al autorilor faţă de subiectul tratat şi modul de abordare.

". . . Lucrarea de faţă este rodul unor modeste studii şi cercetări asupra istoriei câmpului brănean, încercări întreprinse de un fiu al acestor meleaguri, în colaborare cu o prietenă a acestor plaiuri. Este rodul unei colaborări fructuoase dintre cei doi autori, dintre care unul se îndreaptă spre apusul vieţii sale, în timp ce celălalt se află la răsăritul vieţii."

Foto reporter "O tratare exhaustivă a temei pusă în discuţie în lucrarea de faţă nu este posibilă, datorită unui material documentar enorm, existent în diferite arhive din ţară şi din străinătate şi care face subiectul inepuizabil. Abia când pătrunzi în arhivele diferitelor instituţii, când mergi pe urmele diferitelor trimiteri din lucrările de specialitate, când începi să compari documentele între ele, când începi să pui la îndoială anumite afirmaţii, să analizezi fapte şi even07_2, când încerci să le dai un înţeles mai profund sau nou, când încerci să emiţi anumite ipoteze, abia atunci îţi dai seama de imensitatea materialului existent şi de dificultăţile inerente oricărei cercetări riguros ştiinţifice."

"Decis să plece pe drumul atrăgător, dar adeseori spinos al cercetării, profesorul de istorie, precum şi studentul în domeniu (termenul de "istoric" ni se pare prea pretenţios pentru noi), trebuie să fie însufleţiţi de la început de dorinţa fierbinte de a aduce, în câmpul istoric, o contribuţie ştiinţifică proprie, originală, pe plan informativ şi interpretativ, întemeiată pe o investigaţie personală."

"Rândurile ce vor urma vor face referiri sintetice asupra istoriei Branului în secolele al XIII-lea - al XVI-lea, perioadă cercetată dar controversată a istoriei noastre în general şi a Branului în special, perioadă în care apar şi primele menţiuni documentare despre Bran. De aici şi scopul principal al lucrării, anume acela de a elabora un studiu analitico-sintetic asupra istoricului Branului şi al Cetăţii Bran de care se leagă evoluţia vieţii în această perioadă, date despre domeniul regal al Branului şi situaţia iobagilor de pe acest domeniu, despre comerţul ce se practica prin largul pas al Branului, precum şi despre vama şi castelanii de la Bran."

2 mai 2007 - Casa memorială "Ştefan Baciu"

Serata de Joi

Foto reporter Caius Dobrescu, ajutat de Adrian Lăcătuş, şi-a prezentat cartea "Teza de doctorat", în curs de apariţie la Editura Polirom. Nu este o teză de doctorat, şi nici măcar o lucrare ştiinţifică, ci pur şi simplu un roman. După prezentarea autorului de către Adrian Lăcătuş, autorul a citit două fragmente din viitorul volum. Textul, scris cu umor, sugerează cititorului imagini de o autenticitate menită să creeze o stare de meditatie mai profundă.

 

Foto reporter În partea a doua, Bartha Arpad, în prezent director al Muzeului de Artă Braşov, a vorbit despre preocupările sale de grafician. Expunerea a fost ilustrată prin câteva lucrări realizate în "ac rece", tehnică deosebit de pretenţioasă, datorită acurateţei cu care trebuie executată.

 

 

 

 

 

 

2 mai 2007 - Casa memorială "Ştefan Baciu"

Colocviul "Scriitori români şi activităţi culturale româneşti în spaţiul american"

Foto Mioara Dragusin Dna Carmen Andrei o prezintă pe invitata "Casei Baciu", dna Mihaela Albu. Dna Albu este doctor în filologie încă din 1983 şi este de asemenea membră a Academiei Române şi a Academiei Americane. A participat la foarte multe congrese internaţionale în SUA, Anglia, Franţa, Italia, Germania, Malta, Republica Moldova.

Din 2000 este redactor-şef la "Lumină Lină"/Gracious Light (New York), redactor-şef la "Lumea Românească" (Michigan) şi editor la "Romanian Herald" (New York). A publicat pe lângă colume cu caracter didactic şi eseuri, critică şi istorie literară dar şi poezii. Dna Carmen aminteşte câteva volume, printre care se numără şi "Catharsis" (apărut în Canada), "Ca o dragoste târzie" (poezii), "Ioan Biberi" (volum monografic, singurul despre Ioan Biberi), "Suferinţă şi cunoaştere" (1995), "Iscusită zăbavă" (volum de eseuri şi cronici literare), "între două porţi" (poezii).

Dna Mihaela Albu ia cuvântul vorbind despre literatura exilului, şi începe prin a face diferenţa dintre exil şi diasporă. Pentru cei care au fugit înainte de 1989 exilul ar fi tremenul care i-ar reprezenta cel mai bine, iar dna Albu se referă la exilul cuprins între anii 1945-1947 şi 1972-1989. Majoritarea celor plecaţi după 1945 au rămas în Europa, puţini trecând Oceanul, consideră dna Albu.

în 1999 dna Mihaela Albu câştigă un post de profesor universitar la Universtatea Columbia din New York, fapt care îi dă posibilitatea de a-i cunoaşte pe scriitorii/poeţii români care trăiau/trăiesc în America. Aici i-a descoperit pe Mircea Săndulescu, Constantin Virgil Negoiţă şi mulţi alţii. Despre aceştia dar şi despre alţii dna Albu va scrie într-un volum de critică literară despre literatura română din America. Printre aceştia îi amintim pe poeta Aurora Cornu, cunoscută în primul rând ca prima soţie a lui Marin Preda, dar care scria poezii încă de pe vremea când l-a cunoscut pe Preda. De asemenea Aurora Cornu este şi actriţă, jucând în rolul principal în filmul "Genunchiul Clarei", peliculă a unui faimos regizor francez. Capitolul despre Aurora Cornu mai poartă numele de "Poezia ca libertate", pentru că spune Aurora Cornu că ea a îmbrăţişat cea mai liberă meserie din lume, pentru care îi sunt suficiente o coală de hârtie şi un pix.

Teodor Damian este un alt poet amintit de dna Albu, poet care trăieşte şi creează în America. Poezia sa este "drumul cuvântului către taină şi lumină" şi asta pentru că dl Damian este doctor în teologie (la Bucureşti) şi filosofie (în America), predând etica şi filosofia la Universitatea Metropolitan.

Liviu Georgescu sau "Culoarea şi muzica poeziei". Dl Georgescu este doctor, pictor, poet şi interpret la vioară şi pian.

Gabriel Stănescu sau "Exerciţii de memorie în singurătate", pentru că poezia sa este de o tristeţe extraordinară, insistând pe durerea sa de exilat. Stănescu este un poet format în ţară plecat după 1989. înfiinţează în Atlanta, Georgia o revistă de literatură numită "Origini"/Romanian Roots. Această revistă face legătura între cultura americană şi cea românească.

Constantin Eretescu sau "În căutarea timpului trecut" este un prozator care locuieşte în America şi care are un roman "Pensiunea Dina" - jurnal de emigraţie, unde povesteşte cum odată ajunşi în Italia emigranţii erau cazaţi la pensiunea Dina unde erau triaţi înainte de a primi viza pentru America.

Sanda Golopenţia sau "despre scrisul ca formă de afirmare a culturii române" este o prozatoare cu o carieră didactică de excepţie funcţionând ca profesoară universitară de literatură franceză. Este de asemenea soţia lui Constantin Eretescu.

Aurelia Roman tot o prozatoare predă de asemenea literatura franceză americanilor având diplomă de profesor emerit pe Statele Unite. Ion Manta are un roman interesant numit "Blocul turn", unde acţiunea se petrece într-un bloc. Scriitorul pune totul pe verticală iar etajul ultim al blocului este de fapt atingerea morţii.

Dumitru Radu Popa este un scriitor care stă sub semnul intertextualităţii. Dna Albu consideră că Radu Popa are ceva din "vâna lui Caragiale", prin atitudinea sa persiflantă, prin stilul său comico-ironico-satiric.

Mirela Roznoveanu sau "despre scrisul ca mod de a exista" este o altă prozatoare apreciată în America aşa cum de altfel Mircea Săndulescu a fost comparat cu Faulkner.

Jacques Săndulescu sau "despre realitatea care întrece orice imaginaţie". Jac Săndulescu are o poveste incredibilă: elev fiind la liceul Honterus din Braşov este arestat ca prizonier de război şi dus la muncă în minele din Donbas. în urma acestei experienţe s-a născut romanul "Donbas", un roman extrem de bine cotat în America. După frig, foamete, boală reuşeşte să evadeze şi ajunge în Germania. Din Germania emigrează în Canada iar din 1955 trăieşte în America. Azi este scriitor, actor karatist, boxer.

Norman Manea este prozatorul care insistă pe faptul că este un scriitor român, scriind numai în limba română.

Foto Mioara Dragusin în afară de aceşti poeţi şi scriitori mai avem o altă latură a culturii româneşti în America: apariţia unor asociaţii, ziare şi reviste în limba română. Pe lângă cunoscutul exemplu al lui Ştefan Baciu cu Mele şi înşir-te mărgărite (în Hawaii) mai avem şi exemplul unor oameni ca Bartolomeu Valeriu Anania - Mitropolitul Ardealului - care pe lângă activitatea misionară de preot desfăşurată în America a înfiinţat de asemenea şi revista Noi (din care au apărut 9 numere).

Apoi avem primul şi singurul ziar săptămânal de limba română din New York "Lumea liberă", care şi-a schimbat apoi numele în "Lumea liberă românească/Romanian Herald". Ziarul apare din 1988 şi până după ultimele alegeri din 2004. Acesta era cel mai puternic ziar anticomunist din America, iar la acest ziar au colaborat pe lângă dna Mihaela Albu şi nume precum Regele Mihai, Octavian Paler, Ştefan Baciu etc. O altă revistă românească ce apare la New York este "Lumină lină"/Gracious Light, care apare din 1996. Aceasta este un alt gen de revistă îmbinând spiritualitatea ortodoxă cu literatura.

în final cei prezenţi trag o concluzie şi anume că scriitori plecaţi în alte ţări chiar dacă nu mai scriu în limba română aparţin totuşi literaturii române prin conţinutul cărţilor lor, care este român, prin experienţa şi cultura românească ce se desprinde din aceste cărţi. Ei au o tristeţe anume pentru că deşi trăiesc într-o lume mai bună ei sunt nişte neadaptaţi, nişte desţăraţi.

 

Mioara Drăguşin

27 aprilie 2007 - Casa memorială "Ştefan Baciu"

Obişnuita "Serata de joi"

Foto reporter i-a adus în faţa publicului pe Romulus Bucur şi Gabriel Stan. Primul a fost prezentat de către Caius Dobrescu. De la acesta am aflat că poetul s-a născut la 11 mai 1956, la Arad. A fost coleg cu Mircea Cărtărescu, Foto reporter şi şi-a terminat studiile universitare în 1980. Este membru fondator al Cenaclului de Luni, condus de Nicolae Manolescu.

 

Pentru Gabriel Stan, prezentarea a fost făcută de către A.I. Brumaru, în dialog cu pictorul, despre care am aflat cu această ocazie că, la pubertate, ar fi vrut sa devină actor. A devenit pictor, este editor şi, evident, scriitor.

 

25 aprilie 2007 - Muzeul de Artă Braşov

Expoziţia retrospectivă Mişu Popp - reprezentant al academismului românesc - 180 de ani de la naştere

Imagine de la vernisaj în 19 martie 2007 s-au împlinit 180 de ani de la naşterea pictorului Mişu Popp, iar în 6 martie 2007 s-au împlinit 115 ani de când la Braşov artistul, în vârstă de 65 ani, se stingea din viaţă.

 

Expoziţia, organizată cu acest prilej la Muzeul Naţional Brukenthal şi itinerată Mihai Viteazul apoi la Muzeul de Artă Braşov, este un omagiu adus talentatului pictor transilvănean.

 

Portretul este genul în care influenţele asimilate de pictor sunt cele mai vizibile, aici putând fi decelate ecouri ale stilurilor europene: Clasicism, Romantism şi Biedermeier, acestea împletite cu stilul său preferat şi deplin însuşit la Viena: Academismul.

 

Fără a fi deosebit de original, Mişu Popp a fost un pictor complex, abordând nu numai fresca şi pictura religioasă, ci practic toate genurile picturii de şevalet, portretul (cu predilecţie), dar şi natura statică, peisajul, pictura alegorică şi mitologică, scena istorică. Calităţile intrinseci ale operei sale, îl înscriu pe Mişu Popp între pictorii importanţi ai celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Locul său ar trebui să fie alături de Gh. Tattarescu şi în proximitatea lui Th. Aman.

 

Dr. Elena Popescu

Muzeul Naţional Brukenthal

Curator al expoziţiei

13 aprilie 2007 - Galeria Kron-Art

Lansare de carte: George Puşcariu, "Haiku prin anotimpuri"

Autorul dând autografe O carte frumoasă ca formă şi conţinut. Bineînţeles că, dintre cele două, conţinutul este mai important, dar de data aceasta nu putem să nu remarcăm şi forma, cu adevărat remarcabilă. Meritul aparţine editurii Kron-Art. Tipărită pe hârtie preimprimată în patru culori discrete, corespunzând celor patru anotimpuri, în format îngust, adecvat unui volum de poezii, este o plăcere s-o ţii în mână. Poeziile sunt însoţite de grafica lui Gabriel Stan. în privinţa conţinutului, A.I. Brumaru i-a făcut prezentarea cu ocazia lansării, precum şi prefaţa în carte. De ce haiku în limba română? De ce nu ?!!! Se scriu poezii în acest stil şi în alte limbi, nu numai în japoneza care l-a inventat. Se spune că ar exista milioane de poeţi ce au adoptat acest gen literar. E drept că limba japoneză, fiind una silabică, originalul este inimitabil. Rămân regulile: 17 silabe repartizate pe 3 versuri formate din 5, 7, 5 silabe. De asemenea, haiku-ul trebuie să conţină o imagine sau cel puţin un cuvânt care să se refere la un anotimp, natura fiind tema implicită a acestui gen de poezie. Una dintre caracteristicile noastre, ale europenilor, este lipsa rigurozităţii japoneze, aş zice chiar instinctul de a nu respecta reguli. Reţinem deci din haiku ideea exprimării unei idei - dar mai ales a unei stări sufleteşti - prin foarte puţine cuvinte. Dacă reuşim s-o facem în exact 17 silabe, cu atât mai bine. Nu vom face însă o tragedie pentru câteva în plus sau în minus. Forma este o categorie estetică. Fondul este în conţinut. Prin forma ni se stârneşte interesul, ni se deschide o uşa, prin care - dacă intrăm - aflăm conţinutul, adică ceea ce contează. Ceea ce contează ne spune George Puşcariu şi o face frumos. Felicitări!!!

Clic aici pentru mai multe fotografii.

 

Foto reporter Petre Bucinschi şi-a prezentat şi el cartea "Şarpele de cauciuc". Cu umorul ce-l caracterizează, a etichetat-o "un produs al atelierului său de vulcanizare literară pentru cuvinte răsuflate". Nu ştiu dacă se referă la propriile sale cuvinte, sau la ale altora şi nici dacă e bine că le-a vulcanizat. Cuvintele sunt dependente de respiraţie (răsuflare) şi ar fi greu de izolat. îmbunătăţirea calităţii respiraţiei cred că ar fi o soluţie mai bună, cel puţin din punct de vedere sanitar.

 

12 aprilie 2007 - Casa memorială "Ştefan Baciu"

Obişnuita "Serata de joi"

Foto reporter I-a avut de data aceasta ca protagonişti pe Claudiu Mitan şi Aurelia Stoie Marginean. Sub moto-ul "Poeţi braşoveni în dialog", Andrei Bodiu l-a prezentat pe Claudiu Mitan, iar Bianca Zurovski a recitat din versurile sale. în loc de alta prezentare, am extras de pe coperta a patra a cărţii "ştiinţa şi bucuria secretă" textul regretatului Gheorghe Crăciun, intitulat "Un poet pentru tăcerea lucrurilor".

 

Foto reporter "Există în poezia lui Claudiu Mitan nu doar o metafizică a cotidianului şi a anotimpurilor, a cuvintelor şi a sintaxei, ci şi o muzică insidioasă, melancolică şi de o seninătate împăcată, subliminală aproape, cu efecte irezistibile. Din ce în ce mai singur, izolat de generaţia sa (de care I-a legat poate un singur lucru, prietenia cu Virgil Mazilescu), apropiat poeţilor tineri şi mai puţin tineri ai şcolii de la Braşov, Claudiu Mitan e înainte de toate o natură poetică autentică, pentru care poezia e o forma de ieşire din propria singurătate pentru o reapropiere - publică de data aceasta - de muţenia trupului vorbitor. El scrie, cum singur o spune într-un poem: "pe faţa nevăzută a lucrurilor" şi încearcă să vorbească o limbă ieşită din chiar miezul acestor lucruri. Tăcerea lucrurilor (sau a lacrimilor, a gesturilor etc.) e poezia - cum spunea undeva Valery - şi Claudiu Mitan a înţeles de mult acest adevăr."

 

Foto reporter Aurelia Stoie Mărginean şi-a intitulat speech-ul "lecţia de privit", probabil inspirată după emisiunea tv a lui George Radu Serafim. Cum în sală nu prea existau elevi, rezultatul a fost o cu mult mai reuşită expunere a propriei evoluţii artistice, ilustrată prin trei tablouri. Spre deosebire de alţi artişti plastici, preocupaţi doar de aspectul decorativ, oarecum superficial al artei, Aurelia Stoie Mărginean s-a străduit în permanenţă să exprime ceva. Independent de puterea de convingere sau de sugestie a tablourilor sale, oricât de mare sau mai mică ar fi ea, este evidentă dorinţa artistei de a ne transmite modul în care priveşte ea lumea, preocupările ei, etc. Este o atitudine cu atât mai lăudabilă cu cât este mai rară printre pictori.

 

 

 

12 aprilie 2007 - Galeria Kron-Art

Lansare de carte

Iarăşi au fost mai multe cărţi. Nu zic că a fost rău; ba - dimpotrivă - a fost chiar foarte bine.

Foto reporter Prima a fost chiar un debut. Cartea se numeşte "Înotătorul în vid", iar autor este o tânără doctoriţă, pe nume Oxana Anca DeLazero. La pagina a doua a cărţii aflăm că s-a născut la Ploieşti în 1980 şi a absolvit Facultatea de Medicină Generală din Braşov, în 2006. Din pagina a patra, aflăm că redactor de carte, precorectură, culegere-tehnoredactare computerizată, supracorectură, coperta şi grafica aparţin lui Mihai Arsene. Tot la această pagină, editorul (Kron-Art) se simte obligat să ne informeze / scuze că - pentru această "primă ediţie în limba română" - el, editorul, "s-a subordonat voinţei autorului în ceea ce priveşte prezentarea grafică, tehnoredactarea, etc.". Nu ştim dacă la "etc." intră şi conţinutul. De asemenea, nu ştim nici de ce - dacă se ştie că urmează şi alte ediţii - nu au fost tipărite toate odată şi nici dacă versiunile în alte limbi există deja sau sunt doar în faza de intenţii, având în vedere imensul succes preconizat să vină după lansare. Fără să exclud această posibilitate, deocamdată remarc un autor ce încă nu ştie dacă muza sa este poet sau prozator şi, în consecinţă, ne furnizează un text ambiguu. Asemenea multor tinere din generaţia sa, încearcă să compenseze lipsa mesajului printr-o doză de morbiditate exagerat de mare pentru un cititor adult. Lansator, adică cel care a descoperit-o şi încurajat, a fost acelaşi Mihai Arsene.

 

Foto reporter A doua carte aparţine chiar lui Mihai Arsene. Se numeşte "Actriţa şi taurul". în mod similar, o notă ne informează la pagina a doua că operaţiile de precorectură, culegere, tehnoredactare computerizată, corectură, copertele 1-4 şi îngrijire colecţie, aparţin autorului. Tot el este şi redactorul de carte. în mod voit, cartea este tipărită pe hârtie de ambalaj, cu filele netăiate, în scopul de a-i oferi un aer vetust. Dezavantajul este că se citeşte greu. Greşelile gramaticale şi de ortografie, chiar dacă au fost intenţionate, n-o avantajează, ca şi folosirea excesivă a perfectului simplu. Ar fi prea simplu să credem că această modalitate este suficientă - sau măcar necesară - pentru definirea unui stil. în privinţa conţinutului nu mă pot pronunţa, deoarece nu am citit decât primele pagini.

Manifestarea n-ar fi fost completă dacă nu ar fi existat şi o a treia carte, despre Mihai Arsene. Ea există şi aparţine lui A. I. Brumaru. Faptul că filozoful nostru s-a ocupat de aşa ceva, ne sugerează ideea că - totuşi - "s-ar putea sa fie ceva acolo!".

 

6 aprilie 2007 - Muzeul de Artă

Vernisaj Petre Abrudan - 100 de ani de la naştere

Foto reporter       Petre Abrudan (1907 - 1979) este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai picturii transilvănene. Se formează ca artist în perioada interbelică urmând  cursurile Şcolii de Arte Frumoase de la Cluj pe care o frecventează între anii 1926-1928 şi în 1931. Studiază cu profesorii Catul Bogdan, Alexandru Pop, Pericle Capidan, Aurel Ciupe, Anastase Demian. Hotărâtoare pentru devenirea sa a fost perioada petrecută la Baia-Mare, în intervalul 1933-1947, când devine una din  figurile importante ale vieţii artistice locale. Se integrează şcolii de pictură din Baia-Mare, resimţind influenţa pictorului maghiar Ziffer Şándor. După o scurtă perioadă petrecută la Oradea, din 1950, se stabileşte definitiv  la Cluj ocupând până în 1974 un post de conferenţiar la Institutul de Arte Plastice "Ion Andreescu".

 

Foto reporter      Autor al unei creaţii complexe şi diverse, aflată într-o permanentă evoluţie, Petre Abrudan a aşezat spaţiul transilvan în centrul creaţiei sale plastice. S-a oprit deseori asupra satului tradiţional, văzut ca întruchipare esenţializată a specificului intracarpatic. Integrând teme, motive şi simboluri folclorice, lucrările sale reflectă un pronunţat modernism. Printre sursele sale de inspiraţie se află şi frescele bizantine, de la care preia atitudinea hieratică a personajelor. în peisagistică evoluează treptat de la o concepţie postimpresionistă spre un limbaj plastic simplificat şi esenţializat.

 

Foto reporter      în cadrul expoziţiei figurează 88 de lucrări, pictură şi grafică, care reflectă toate fazele stilistice ale creaţiei sale. Preponderente sunt lucrările datate în intervalul 1960-1979, perioada deplinei sale maturităţii artistice, când limbajul său artistic se purifică şi se fixează într-o formulă de o mare putere sugestivă. Expoziţia este o premieră, fiind prima dată când lucrările lui Petre Abrudan sunt expuse la Braşov în cadrul unei ample retrospective.

 

Radu Popica

Muzeul de Artă Braşov

 

5 aprilie 2007 - Galeria EUROPE

Vernisaj Vasile Diviza

Foto reporter Născut la 19 decembrie 1960 în Republica Moldova, absolvent al Facultăţii de Arte din Chişinău, fost redactor artistic la Editura "Lumina" din acelaşi oraş, vine în Braşov ca liber profesionist în 1992 şi devine astfel unul dintre foarte puţinii artişti plastici profesionişti adevăraţi, în sensul că îşi câşitigă existenţa pe această cale, fără alte "stipendii".

 

Foto reporter în această expoziţie etalează aproape exclusiv doar grafică, deşi este mai cunoscut prin pictura figurativă. Interesantă este propria sa declaraţie, făcută la vernisaj, prin care recunoaşte că în tinereţe a fost un adversar al figurativului, dar a constatat cu ocazia unor expoziţii în străinătate că persoane dintre cele mai avizate - după elogii privind lucrările sale abstracte - achiziţionau tablouri cu subiecte figurative, cu scuza că asemenea lucrări le sunt "mai aproape de suflet".

 

 

 

 

 

Clic aici pentru evenimentele din trimestrul 1, 2007

Clic aici pentru evenimentele din august-decembrie 2006

evenimentele lunii iulie 2006

Clic aici pentru evenimente mai vechi